VERTIX 2S er nå på lager.

Garanti

Få garantiservice

COROS-produkter produseres kun etter høyest mulig kvalitetsstandard. Skulle et produkt mot formodning berøres av et kvalitetsproblem, tar vi fullt ansvar. COROS tilbyr en 2-årsgaranti fra kjøpsdatoen for klokker. Hjelmer dekkes av en 1-årsgaranti. Alle tilbehør dekkes av en 90-dagersgaranti.

Skulle du ha problem med produktet ditt, som forårsakes av en produksjonsfeil, vil COROS hjelpe deg med å erstatte produktet ditt eller utbedre problemet.

Kontakt oss via telefon eller e-post for å legge inn et garantikrav, så skal vi gjøre vårt beste for å avslutte garantisaken så raskt som mulig.

Garanti

COROS Wearables Inc. (”COROS”) garanterer at produktet (definert nedenfor) som er levert nedenfor til den opprinnelige kjøperen (”opprinnelig kjøper”) fra COROS.com eller en COROS-autorisert forhandler (begge ”autorisert forhandler”) er uten material- og produksjonsfeil som påvirker produktets ytelse på en negativ måte ved normal bruk, i samsvar med vilkårene som er angitt nedenfor. Denne begrensede garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen, er ikke overførbar og omfatter ikke brukte produkter eller produkter som ikke er kjøpt fra COROS.com eller en autorisert forhandler.

  • Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
  • Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
  • Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.
  • Som konsument har du 24 månaders garanti på klockor och 3 månader på tillbehör, det betyder att du kan få din produkt reparerad, ersatt med ny produkt eller få pengarna tillbaka beroende på vilken typ av situation det är. Observera att produkter som skadats p.g.a. felaktigt användande eller missbruk omfattas inte utav garantin. Var vänligen gör din reklamation så snart du har upptäckt problemet.
  • Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till support@corosnordic.com där du anger ditt namn, e-postadress, ordernummer, serienummer på produkten och en beskrivning av felet.
  • Du är ansvarig för leverans av produkten tillbaka till oss. Kom ihåg att produkten alltid måste returneras i korrekt förpackning. Kom ihåg att spara kvitto från fraktbolaget som dokumentation för att varor har skickats. Observera att vi inte mottar paket skickade till ombud.
  • Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
  • Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Vilkår for begrenset garanti

Varigheten på den begrensede garantien er begrenset til to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for klokker, ett år for hjelmer og nitti dager for tilbehør.

Ingenting i produktanvisningene eller -informasjonen skal tolkes for å skape en uttrykkelig garanti av noe slag med respekt for produktet. Ingen agent, ansatt, forhandler, representant eller distributør er autorisert til å endre eller forlenge denne begrensede garantien eller utforme bindende framstillinger eller krav, hverken via reklame, presentasjoner eller på andre måter, på COROS’ vegne angående produktene eller denne begrensede garantien.

Ingenting i denne begrensede garantien påvirker de lovfestede rettighetene kunden har som ikke kan avsluttes eller begrenses gjennom en avtale.

Dersom noen del av denne begrensede garantien viser seg å være ulovlig eller ugjenkallelig, skal ikke slik delvis ulovlighet eller ugjenkallelighet påvirke håndhevbarheten til de resterende delene av den begrensede garantien.

Dette dekkes ikke av denne begrensede garantien

Denne begrensede garantien gjelder kun produkter som er brukt i samråd med denne begrensede garantien og COROS’ utgitte dokumentasjon, og dekker ikke:

Produkter som er endret utenfor fabrikkinnstillingene og/eller ikke er i fabrikktilstand.

Produkter med endringer på etikettene for serienummer og/eller fabrikkidentifikatoren, enten de er fjernet, flyttet, forfalsket, skadet, endret eller gjort ulesbare.

Skader på produktenes hus, enten det er kutt, riper, deformering, bøyninger, sprekker, bulker eller brudd.

Skader på komponentene, hardware og/eller monteringen av produktene, inkludert, men ikke begrenset til, skader forårsaket av forsømmelse, feilbehandling, ulykker, feilaktig bruk eller unormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning.

Manglende hardware, komponenter og/eller deler av produktet.

Kosmetiske skader som anses å være utenfor rimelig bruk, forårsaket av dype riper, skjæremerker, sprekker, misfarging, forsømmelse, feilaktig håndtering eller at produktet har gått tapt.

Produkter som utsettes for væske, væskelagring eller miljøer med høy luftfuktighet som forårsaker rust, våte områder, fukt, flekker, korrosjon eller væskesøl på komponenter, hardware eller elektronikk. Brannskader eller overflateskader på komponenter som resultat av en væskeulykke eller -søl.

Direkte påføring av farge, nedsenking av strømforsyningen i olje, bruk av bindemiddel eller lim på noen del av produktet, bruk av loddetinn på produktet, elektronikk- og/eller komponentmodifikasjon.

Eksponering for rester av tjære fra sigaretter, fukt, sand, smuss eller store mengder rester.

Produkter som fastslås å ikke være funksjonsdyktige på grunn av en ulykke, kollisjon med en gjenstand eller et verktøy, bruk av overdreven kraft, forsømmelse av omsorg, eksponering for åpen flamme eller unormal varme, oversvømmelse, smuss, vindstormer, lynnedslag, jordskjelv, ekstreme værforhold eller andre typer force majeure, tyveri, ødelagte sikringer, feilaktig bruk av strømkilde eller overbelastning av elektriske kretser.

Feil og skader forårsaket av bruk av et tredjepartsprodukt i forbindelse med eller tilkobling til tilbehør, produkter, programvare eller sekundær perifer som ikke er utstyrt for bruk med eller godkjent for COROS-produktet.

Feil eller skader forårsaket av feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, service eller justering som ikke utføres eller godkjennes av COROS.

Bruk av utilstrekkelig fraktemballasje eller bruk av utilstrekkelig emballasjemateriale som forårsaker skader på produktet under transport med den opprinnelig kjøperens eller andregangskjøperens fraktselskap.

Produkter som er kjøpt fra ikke-autoriserte forhandlere eller distributører, inkludert, men ikke begrenset til, handelssteder på nettet, slik som eBay (med unntak av COROS offisielle eBay-butikk), Amazon (med unntak av COROS offisielle Amazon Marketplace-butikk) og andre nettauksjonssider og/eller nettbutikker. Hvis du er usikker på hvorvidt en forhandler er autorisert, kan du ta kontakt med COROS for bekreftelse.

Kun godtgjørelse og begrenset refusjon

Din eneste godtgjørelse for et feilaktig produkt er, med unntak av det som spesifikt er angitt nedenfor, reparasjon eller erstatning av et slikt feilaktig produkt i samsvar med vilkårene for denne begrensede garantien.

COROS tilbyr kun refusjon for produkter som kjøpes direkte fra deres offisielle nettsted corosnordic.com, dersom slike produkter returneres innen 30 dager etter levering.

For produkter som ikke kjøpes på corosnordic.com gjelder krav om tilbakebetaling, der det er aktuelt, i følge den autoriserte forhandlerens refusjonsvilkår og må håndteres via den opprinnelige autoriserte forhandlerens returvilkår. COROS innfrir ingen refusjoner som tilbys via autoriserte forhandlere.

COROS dekker ikke fraktkostnaden for produkter som returneres for refusjon.

Slik bruker du garantiservice

For å bruke garantiservice under denne begrensede garantien, skal du ta kontakt med COROS for å få et returnummer (”RMA”) før du returnerer produktet til COROS, i henhold til COROS RMA-prosedyren. Vennligst ta kontakt med COROS’ tekniske kundeservice på telefon +46 10 768 60 40 eller kontakt oss via e-post på support@corosnordic.com.

Erstatning for produktgaranti

COROS forbeholder seg retten til å verifisere gyldigheten av garantien din og kravet ditt om garantiservice.

COROS forbeholder seg retten til å fakturere deg for fraktkostnader og serviceavgifter for ufullstendige, skadede eller endrede produkter som returneres til COROS og krever reparasjon eller erstatning eller som på annen måte ikke omfattes av denne begrensede garantien. Serviceavgiftene varierer basert på den faktiske kostnaden for materiale og arbeid som er rimelig nødvendig for å erstatte manglende deler eller gjenopprette deler til deres opprinnelige fabrikktilstand.

Produkter som sendes inn for RMA repareres og returneres eller erstattes med et nøye testet, omsertifisert produkt med samme eller høyere ytelse.

Denne begrensede garantien fra COROS begynner å gjelde fra datoen produktet opprinnelig ble kjøpt, som bekreftes via et fremlagt kjøpsbevis og/eller bekreftes av en autorisert forhandler.

Alle produkter som returneres til opprinnelig kjøper eller andregangskjøper fra COROS RMA-avdelingen er nøye testede, omsertifiserte produkter. Erstatning av deler og/eller produkter kan omfatte nye eller renoverte deler eller produkter, og gjelder kun under garantien til den opprinnelige garantitidens utgangsdato. Erstatning av deler og/eller produkter oppfyller samme standard for ytelse og pålitelighet hos et nytt produkt eller del av samme modell, men slike produkter og/eller deler kan ha små riper, bulker, andre kosmetiske feil eller merkbar bruk.

Dersom RMA er nødvendig innen 30 dager etter leveringsdatoen for et nytt, uåpnet produkt, sendes det et nytt uåpnet OEM-erstatningsprodukt til den opprinnelige kjøperen i retur, avhengig av tilgjengelighet.

Levering til COROS for garantiforpliktelser

Levering for garantierstatning

COROS leverer til adressen som var bekreftet ved tidspunktet for RMA-godkjenning.

Dersom garantierstatningen din ikke kan leveres på grunn av en ugyldig adresse eller leveransen ikke kan gjennomføres på grunn av utilgjengelighet på adressen, ukjent adresse, sikkerhetshinder eller sperret område, er du ansvarlig for avgiften for adresseendring eller ny leveranse, noe som avhenger av din region. Du må ta kontakt med COROS før leveranse for hjelp til å unngå denne avgiften. COROS er ikke ansvarlig for pakker som leveres til en adresse som ikke lenger er i bruk.

Dersom produktet returneres til COROS på grunn av mislykket leveranse, er du ansvarlig for å betale eventuelle ytterligere fraktkostnader for ny leveranse. COROS oppfordrer deg til å se over leveringsadressen din før et eventuelt RMA-krav sendes inn.

Alle RMA-erstatninger er merket med ”Warranty Replacement” (garantierstatning) på pakken for å hjelpe med å unngå eventuell skatt, avgift og/eller megleravgift i tollen eller i andre tilfeller. COROS er ikke ansvarlig for avgifter som kreves fra leveranselandets myndigheter, meglere eller andre tredjeparter. COROS er ikke ansvarlig for pakker som ikke hentes ut som holdes igjen av myndighetene for tollklarering eller som på annet vis går tapt fordi tollklarering ikke overholdes.

Postforsendelse anbefales ikke for levering av COROS-produkter. Dersom pakken din mottas med fysiske skader, kan det ikke fremstilles krav på grunn av begrensningene hos posttjenestene, og pakken returneres til avsenderen uten alternative valgmuligheter.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne begrensede garantien.

Vi har gjort og kommer til å fortsette å gjøre endringer i våre vilkår over tid. Sørg for at du leser dette dokumentet nøye, og kontrollerer vilkårene regelmessig for eventuelle oppdateringer. COROS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten varsel. Siste oppdatering 1. april 2021