VERTIX 2S nyt varastossa.

Takuu

Takuuhuoltojen pyytäminen

COROS-tuotteet valmistetaan korkeimpien mahdollisten laatustandardien mukaan. Niissä harvinaisissa tapauksissa, että joissakin niistä ilmenee laatuongelmia, yrityksemme seisoo tuotteidensa takana. COROS antaa kelloilleen kahden vuoden takuun ostopäivästä alkaen. Kypäröille myönnetään yhden vuoden takuu. Kaikilla lisävarusteilla on 90 päivän takuu.

Jos tuotteessa ilmenee valmistusvirheestä johtuvia ongelmia, COROS auttaa vaihtamaan tuotteen tai korjaamaan ilmenneen ongelman.

Ota tällöin yhteyttä valmistajaan joko puhelimitse tai sähköpostitse, jolloin valmistaja auttaa täyttämään takuuvaatimuksen ja suoriutumaan takuuehdoista oikeaan aikaan.

Takuu

COROS Wearables Inc. (”COROS”) takaa, että jäljempänä kerrotun mukaisesti alkuperäiselle ostajalle (”alkuperäinen ostaja”) COROS.com-sivustolta tai COROSin valtuutetulta jälleenmyyjältä (kukin ”valtuutettu jälleenmyyjä”) toimitettu tuote (määritelty alla) ei sisällä materiaali- ja valmistusvirheitä, jotka vaikuttavat haitallisesti tuotteen toimintaan normaalikäytössä alla esitettyjen ehtojen mukaisesti. Tämä rajoitettu takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, takuuta ei voi siirtää toiselle osapuolelle, eikä se koske muita käytettyjä tuotteita tai tuotteita, joita ei ole ostettu COROS.com-sivustolta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Rajoitettu takuu

Rajoitetun takuun kesto rajoittuu kahteen vuoteen kellojen alkuperäisestä ostopäivästä ja yhteen vuoteen kypärien tai 90 päivään lisävarusteiden ollessa kyseessä.

Minkään tuoteohjeissa tai -tiedoissa ei saa tulkita aiheuttavan minkäänlaista nimenomaista takuuta mitä tuotteisiin tulee. Yhdelläkään edustajalla, työntekijällä, tukkukauppiaalla, edustajalla tai jälleenmyyjällä ei ole valtuuksia muuttaa tai laajentaa tätä rajoitettua takuuta tai esittää tuotteita tai tätä rajoitettua takuuta koskevia sitovia huomautuksia tai vaatimuksia joko mainonnassa, esityksissä tai muulla tavoin COROSin puolesta.

Mikään tässä rajoitetussa takuussa ei vaikuta kuluttajien lakisääteisiin oikeuksiin, joista ei voida luopua tai joita ei voi rajoittaa sopimuksella.

Jos jonkin tämän rajoitetun takuun osan katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, tällainen osittainen laittomuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muun rajoitetun takuun täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Asiat, joita tämä rajoitettu takuu ei kata

Tämä rajoitettu takuu koskee vain tuotteita, joita käytetään tämän rajoitetun takuun ja COROSin julkaistun dokumentaation mukaisesti, eikä se kata:

tuotteita, joihin on tehty niiden tehtaalla tuotettujen teknisten ominaisuuksien vastaisia muutoksia ja/tai jotka eivät ole alkuperäisessä kunnossa

tuotteita, joiden sarjanumeroon ja/tai tehdasmerkintöihin on tehty muutoksia riippumatta siitä, onko nämä poistettu, siirretty, väärennetty, vahingoittuneet, vaurioituneet, muuttuneet tai tehty lukukelvottomiksi

tuotteita, joiden runko on vaurioitunut joko katkaisun, naarmuuntumisen, vääntymisen, taipumisen, murtumisen, kolhiintumisen tai särkymisen seurauksena

tuotteiden komponenteille, laitteistoille ja/tai kokoonpanoille mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja mukaan lukien laiminlyönnistä, väärinkäytöksistä, onnettomuuksista, väärinkäytöstä tai epätavallisesta fyysisestä, sähköisestä tai sähkömekaanisesta rasituksesta aiheutuneet vahingot

tuotteen puuttuvia laitteistoja, komponentteja ja/tai kokoonpanoja

ulkonäöllisiä vahinkoja, joiden katsotaan aiheutuneen muusta kuin kohtuullisesta käytöstä ja joita ovat mm. syvät naarmut, leikkausjäljet, halkeamat, kolhut ja värimuutokset, jotka johtuvat laiminlyönneistä, tuotteen pudottamisesta tai väärästä käsittelystä

tuotteita, jotka ovat alttiina nesteille, nestemäisille jäänteille tai liian kostealle ympäristölle, mikä aiheuttaa ruostumista, kostumista, nihkeyttä, tahroja, korroosiota tai nestevuotoja komponentteihin, laitteistoihin tai elektroniikkaan palovammoja tai komponenttien palamia, jotka aiheutuvat nesteonnettomuudesta tai roiskeista

suoraa maalin käyttöä, virtalähteen upottamista öljyyn, tartukkeiden tai liimojen käyttöä mihin tahansa tuotteen osaan, juotteen käyttöä tuotteeseen, elektroniikan ja/tai komponenttine muuntelua

altistumista tupakkatervan jäännöksille, kosteudelle, hiekalle, lialle tai liialliselle jätemäärälle

tuotteita, joista on tullut toimimattomia onnettomuuden, esineeseen tai työkaluun törmäämisen, liiallisen voiman käytön, hoidon laiminlyönnin, tulipalon tai epänormaalin kuumuuden, tulvimisen, lian, tuulimyrskyjen, salamoinnin, maanjäristysten, kohtuuttomien sääolosuhteiden tai muun ylivoimaisen luonnonilmiön, varkauden, palaneiden sulakkeiden, minkä tahansa sähkölähteen väärän käytön tai ylikuormitettujen sähköpiirien vuoksi

vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tuotteen käytöstä yhdessä tai yhtä aikaa sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden, ohjelmistojen tai toissijaisten oheislaitteiden kanssa, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi tuotteen kanssa tai joita COROS ei ole tuotteen osalta hyväksynyt

vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä testauksesta, käytöstä, kunnossapidosta, asennuksesta, huollosta tai säädöstä, joita COROS ei ole toimittanut tai hyväksynyt

puutteellisen lähetyspakkauksen tai riittämättömän pakkausmateriaalin käytöstä johtuvaa tuotteen vahingoittumista alkuperäisen ostajan tai käytetyn tuotteen ostajan käyttämän lähetyskuriirin järjestämän kuljetuksen yhteydessä

tuotteita, jotka on ostettu luvattomilta jälleenmyyjiltä tai tukkukauppiailta mukaan lukien rajoituksetta verkkokaupat, kuten eBay (lukuun ottamatta COROSin virallista eBay-myymälää), Amazon (lukuun ottamatta COROSin virallista Amazon Marketplace -myymälää) ja muut verkkohuutokauppa- ja/tai markkinapaikkasivustot. Jos on epävarmaa, onko jälleenmyyjä valtuutettu jälleenmyyjä, ota yhteyttä COROSiin asian varmistamista varten.

Yksinoikeus korjaustoimenpiteisiin ja rajoitettuihin palautuksiin

Lukuun ottamatta jäljempänä erikseen mainittuja poikkeuksia, ainoa viallisen tuotteen korjaustoimenpide on viallisen tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti.

COROS hyvittää tuotteet, jotka on ostettu suoraan yrityksen viralliselta, osoitteessa corosnordic.com toimivalta verkkosivustolta, jos tällaiset tuotteet palautetaan 30 päivän kuluessa toimituksesta.

Tuotteiden, joita ei ole ostettu osoitteesta corosnordic.com, mahdollisiin hyvitysvaatimuksiin sovelletaan valtuutetun jälleenmyyjän hyvityskäytäntöä, ja ne on käsiteltävä alkuperäisen valtuutetun jälleenmyyjän palautuskäytännön mukaisesti. COROS ei hyväksy valtuutettujen jälleenmyyjien kautta tarjottavia hyvityksiä.

COROS ei kata hyvitystä varten palautettavien tuotteiden toimituskuluja.

Takuupalvelun saaminen

Saadakseen tämän rajoitetun takuun mukaisen takuupalvelun, asiakkaan on otettava yhteyttä COROSiin saadakseen palautustavaralupa (”RMA”) -numeron ennen tuotteen palauttamista COROS:lle COROS RMA -prosessin mukaisesti. Ota yhteyttä COROSin tekniseen tukeen soittamalla numeroon +46 10 768 60 40 tai sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen support@corosnordic.com.

Tuotteen takuuvaihto

COROS pidättää oikeuden tarkistaa asiakkaan takuun ja takuuhuoltoa koskevan pyynnön pätevyyden.

COROS pidättää oikeuden periä asiakkaalta lähetys- ja huoltomaksut kaikista puutteellisista, vahingoittuneista tai muokatuista tuotteista, jotka palautetaan COROS:lle ja jotka on korjattava tai vaihdettava tai jotka muuten eivät kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin. Huoltomaksut vaihtelevat niiden todellisten materiaali- ja työvoimakustannusten mukaan, jotka ovat kohtuudella välttämättömiä puuttuvien osien korvaamiseksi tai muunneltujen osien palauttamiseksi niiden alkuperäiseen tilaan.

Palautustavaralupaa varten lähetetyt tuotteet korjataan ja palautetaan tai korvataan perusteellisesti testatulla uudelleensertifioidulla tuotteella, jonka suorituskyky on sama tai parempi.

Tämä rajoitettu COROS-takuu alkaa tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä, joka vahvistetaan valtuutetun jälleenmyyjän toimittamasta ja/tai vahvistamasta ostotodistuksesta.

Kaikki COROS:n palautustavaroiden lupaosastolta alkuperäisen tai käytetyn tuotteen ostajille palautettavat tuotteet ovat perusteellisesti testattuja uudelleen sertifioituja tuotteita. Varaosat ja/tai tuotteet saattavat sisältää uusia tai kunnostettuja osia tai tuotteita, ja niiden takuu kestää vain alkuperäisen takuuajan loppuun saakka. Varaosat ja/tai tuotteet täyttävät uuden tuotteen tai saman mallin osan suorituskyvylle ja luotettavuudelle asetetut vaatimukset, mutta tällaisissa tuotteissa ja/tai osissa voi olla pieniä naarmuja, pieniä kolhuja, muita ulkonäöllisiä vikoja tai havaittavia käytön jälkiä.

Jos palautustavaralupa (RMA) tarvitaan 30 päivän kuluessa uuden laatikossaan olevan tuotteen toimituspäivästä, alkuperäiselle ostajalle lähetetään uusi laatikossa toimitettava OEM-vaihtotuote saatavuuden mukaan.

Lähettäminen COROSille takuuta varten

Takuuseen perustuva korvaava toimitus

Asiakkaan palautustavaraluvan (RMA) hyväksynnän jälkeen COROS toimittaa tuotteen vahvistettuun osoitteeseen.

Jos takuuvaihtoa ei voida toimittaa osoitteen virheellisyyden vuoksi tai toimitusta ei tehdä sisäänpääsyn estymisen, tuntemattoman osoitteen, turvaesteiden tai aidattujen alueiden takia, asiakas vastaa uudelleenohjaus- tai uudelleenlähetysmaksusta, joka vaihtelee asiakkaan alueen mukaan. Tämän maksun välttämiseksi asiakkaan on apua saadakseen otettava yhteyttä COROSiin ennen lähettämistä. COROS ei vastaa vanhentuneeseen osoitteeseen toimitetuista paketeista.

Jos tuote palautuu COROSille toimituksen estymisen vuoksi, asiakas on velvollinen maksamaan mahdolliset uudelleenlähettämisestä aiheutuvat lisämaksut. COROS kehottaa asiakkaitaan tarkistamaan toimitusosoitteensa ennen palautustavaralupapyynnön (RMA) jättämistä.

Kaikkiin palautustavaraluvan perusteella korvattavien tuotteiden pakkauksiin tehdään merkintä ”Warranty Replacement” (takuuvaihto), mikä auttaa välttämään veroja, tulleja ja/tai välityspalkkioita tullaamisen tai muun vastaavan yhteydessä. COROS ei vastaa kohdemaan valtion viranomaisten, välittäjien tai muiden kolmansien osapuolen veloittamista maksuista. COROS ei ole vastaa mistään lunastamattomista paketeista, joita asiakkaan valtion viranomainen pitää tulliselvityksessä tai jotka muuten hylätään tulliselvityksen epäämisen seurauksena.

Minkään COROS-tuotteen lähettämiseen ei suositella julkista postia. Jos asiakkaan paketti vastaanotetaan fyysisesti vahingoittuneena, vaatimusta ei voida käsitellä postipalvelujen rajoitusten takia, ja paketti palautetaan lähettäjälle ilman vaihtoehtoja.

Valmistaja pidättää oikeuden päivittää tätä rajoitettua takuuta

Valmistaja on muuttanut käytäntöjään ja tulee tekemään niin jatkossakin. Tutustu tähän asiakirjaan huolellisesti ja tarkista mahdolliset päivitykset. COROS pidättää oikeuden muuttaa tätä käytäntöä ilman erillistä ilmoitusta. Viimeisin päivitys 1. huhtikuuta 2021