PACE 3 er nu på lager.

Garanti

Opnåelse af garantiservice

COROS-produkterne produceres i henhold til de højest mulige kvalitetsstandarder. Skulle der i sjældne tilfælde være problemer med kvaliteten, står vi stadig inde for vores produkter. COROS tilbyder 2 års garanti gældende fra købsdatoen for armbåndsure. Der er 1 års garanti på hjelmene. Der er 90 dages garanti på alt tilbehør.

Skulle du have problemer med dit produkt, der hidrører fra en fabrikationsfejl, hjælper COROS dig ved at erstatte dit produkt eller afhjælpe problemet.

Henvend dig blot til os via telefon eller E-mail, hvis du har brug for hjælp til at indgive et krav om garanti, og vi hjælper dig med at få udført garantien rettidigt.

Garanti

COROS Wearables Inc. (”COROS”) garanterer, at produktet (defineret nedenfor) leveret herunder til den oprindelige køber (”Oprindelig køber”) på COROS.com eller hos en autoriseret COROS-forhandler (alle ”Autoriseret forhandler”), er fri for materielle defekter og håndværksmæssige fejl, der har negativ indvirkning på produktets ydeevne under normal brug i henhold til nedenfor anførte vilkår. Denne begrænsede garanti er kun gyldig for den oprindelige køber, kan ikke overdrages og gælder ikke brugte produkter eller produkter, der ikke er købt på COROS.com eller hos en autoriseret forhandler.

Vilkår for begrænset garanti

Længden af den begrænsede garanti er begrænset til to år fra den oprindelige købsdato for armbåndsure, ét år for hjelme og halvfems dage for tilbehør.

Intet i produktanvisningerne eller -oplysningerne skal fortolkes til at skabe en udtrykkelig garanti af nogen art med hensyn til produkterne. Ingen agent, medarbejder, forhandler, repræsentant eller forhandler er autoriseret til at ændre eller udvide denne begrænsede garanti eller til at fremsætte bindende erklæringer eller krav, hverken i reklame, præsentationer eller på anden måde, på vegne af COROS vedrørende produkterne eller denne begrænsede garanti.

Intet i denne begrænsede garanti påvirker forbrugernes lovbestemte rettigheder, der ikke kan fraviges eller begrænses ved kontrakt.

Hvis en del af denne begrænsede garanti anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, påvirker en sådan delvis ulovlighed eller ikke-håndhævelse ikke håndhævelsen af den resterende del af den begrænsede garanti.

Dette dækkes ikke af den begrænsede garanti

Denne begrænsede garanti gælder kun for produkter, der anvendes i overensstemmelse med denne begrænsede garanti og COROSʼ offentliggjorte dokumentation og dækker ikke:

Produkter, der modificeres uden om fabriksspecifikationerne og/eller ikke i fabrikstilstand.

Produkter med ændret serienummer og/eller ændrede fabriksidentifikationsmærkater, uanset om de er fjernet, flyttet, forfalsket, ødelagt, beskadiget, ændret eller gjort ulæselige.

Skader på produktets kabinet, hvad enten det er skåret, ridset, skævt, bøjet, revnet, bulet eller brudt.

Eventuelle skader på komponenterne, hardware og/eller samling af produkterne, inklusive, men ikke begrænset til, skader forårsaget som følge af forsømmelse, skødesløshed, ulykker, misbrug eller usædvanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning.

Manglende hardware, komponenter og/eller samlinger på produktet.

Kosmetiske skader, der anses for at være uden for rimelig brug, forårsaget af dybe ridser, snit, revner, buler, misfarvning, forsømmelse, tab af eller forkert håndtering af produktet.

Produkter, der udsættes for væske, flydende rester eller for meget fugtige omgivelser, der resulterer i rust, fugt, fugtighed, pletter, korrosion eller væskespild på komponenter, hardware eller elektronik. Forbrændinger eller komponentopblusninger som følge af en væskeulykke eller spild.

Direkte brug af maling, nedsænkning af strømforsyningen i olie, brug af klæbemidler eller limtyper på en hvilken som helst del af produktet, brug af loddetin til produktet, ændring af elektronik og/eller komponent.

Udsættelse for cigaretrester, fugt, sand, snavs eller overskydende restaffald.

Produkter, der gøres ikke-funktionelle på grund af en ulykke, kollision med en genstand eller et værktøj, brug af overdreven kraft, forsømmelse af pleje, udsættelse for ild eller unormal varme, oversvømmelse, snavs, storme, lyn, jordskælv, overdrevne vejrforhold eller andre naturfænomener, tyveri, sprængte sikringer, forkert brug af enhver elektrisk kilde eller overbelastede elektriske kredsløb.

Mangler eller skader som følge af brugen af et tredjepartsprodukt i forbindelse med eller ved tilslutning af tilbehør, produkter, software eller sekundært perifert udstyr, der ikke leveres til brug med eller godkendt til produktet af COROS.

Mangler eller skader, der skyldes forkert test, drift, vedligeholdelse, installation, service eller justering, der ikke er leveret eller godkendt af COROS.

Brug af utilstrækkelig forsendelsesemballage eller brug af utilstrækkelig emballagemateriale, der resulterer i skader på produktet, når det er i transit med den originale købers eller brugte købers forsendelseskurér.

Produkter købt fra uautoriserede forhandlere eller forhandlere, der inkluderer, uden begrænsning, online-markedspladser såsom eBay (undtagen COROS officielle eBay-butik), Amazon (undtagen COROSʼ officielle Amazon Marketplace-butik) og andre online-auktions- og/eller hjemmesider med markedspladser. Hvis du er usikker på, om en forhandler er autoriseret forhandler, bedes du kontakte COROS for bekræftelse.

Eksklusiv afhjælpning og begrænsede refusioner

Medmindre andet specifikt er angivet nedenfor, skal din eneste afhjælpning af et defekt produkt være reparation eller udskiftning af et sådant defekt produkt i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne begrænsede garanti.

COROS tilbyder kun refusion af produkter købt direkte på dets officielle hjemmeside, corosnordic.com, hvis sådanne produkter returneres inden for 30 dage efter levering.

For produkter, der ikke er købt på corosnordic.com, er tilbagebetalingskrav, hvis der er nogen, underlagt den autoriserede forhandlers refusionspolitik og skal behandles gennem den originale autoriserede forhandlers returpolitik. COROS indfrier ikke refusioner, der tilbydes gennem autoriserede forhandlere.

COROS dækker ikke forsendelsesomkostninger for produkter, der returneres med henblik på refusion.

Sådan opnås garantiservice

For at få garantiservice i henhold til denne begrænsede garanti skal du kontakte COROS for at modtage et returmerchandise-autorisationsnummer (”RMA”), inden du returnerer produktet til COROS i overensstemmelse med COROS RMA-processen. Kontakt COROSʼ tekniske support på +46 10 768 60 40, eller kontakt os via E-mail på support@corosnordic.com.

Erstatning af produktgaranti

COROS forbeholder sig ret til at kontrollere gyldigheden af din garanti og din anmodning om garantiservice.

COROS forbeholder sig ret til at fakturere dig for forsendelsesgebyrer og servicegebyrer for ethvert ufuldstændigt, beskadiget eller modificeret produkt, der returneres til COROS og kræver reparation eller udskiftning, eller som ikke på anden måde er dækket af denne begrænsede garanti. Servicegebyrer er variable baseret på de faktiske omkostninger til materiale og arbejdskraft, der med rimelighed er nødvendige for at udskifte manglende modificerede dele eller sætte dem tilbage i deres oprindelige fabrikstilstand.

Produkter sendt til RMA repareres og returneres eller erstattes med et grundigt testet gencertificeret produkt med lige stor eller større ydeevne.

Denne begrænsede COROS-garanti begynder fra den dato, hvor produktet oprindeligt blev købt, som bekræftet af et købsbevis, der er leveret og/eller bekræftet af en autoriseret forhandler.

Alle produkter, der returneres til originale købere eller andenhåndskøbere fra COROSʼ RMA-afdeling, er grundigt testede gencertificerede produkter. Reservedele og/eller produkter kan omfatte nye eller renoverede dele eller produkter og er kun under garanti indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode. Reservedele og/eller produkter opfylder standarden for ydeevnen og pålideligheden af et nyt produkt eller en del af samme model, men sådanne produkter og/eller dele kan have små ridser, små buler, andre kosmetiske defekter eller mærkbar brug.

Hvis en RMA er nødvendig inden for 30 dage efter leveringsdatoen for et nyt produkt i æske, sendes der en OEM-erstatning i æske til den oprindelige køber til gengæld alt efter tilgængelighed.

Forsendelse til COROS for garanti

Forsendelse af garantierstatning

COROS sender den til den bekræftede adresse på det tidspunkt, hvor din RMA er godkendt.

Hvis din garantierstatning ikke kan leveres som følge af, at adressen er ugyldig, eller levering ikke foretages som følge af manglende adgang, ingen kendt adresse, sikkerhedshindringer eller lukkede områder, er du ansvarlig for et omdirigerings- eller genforsendelsesgebyr, som vil variere alt efter dit område. Du skal kontakte COROS inden forsendelse for at få hjælp til at undgå dette gebyr. COROS er ikke ansvarlig for pakker leveret til en forældet adresse.

Hvis produktet returneres til COROS som følge af manglende levering, er du ansvarlig for at betale for yderligere forsendelsesomkostninger for genforsendelse. COROS opfordrer dig til at kigge din leveringsadresse efter, inden du sender en RMA-anmodning.

Alle RMA-udskiftninger angiver ”Garantierstatning” på pakken for at hjælpe med at undgå skatter, afgifter og/eller mæglergebyrer gennem told eller andet. COROS er ikke ansvarlig for gebyrer opkrævet af destinationslandets regeringsorgan, mæglere eller anden tredjepart. COROS er ikke ansvarlig for nogen uanmeldt pakke, der opbevares af dit styrende organ til toldbehandling eller andet, der bliver opgivet som følge af afslag på overholdelse af godkendelse.

Postforsendelse anbefales ikke til forsendelse af noget COROS-produkt. Hvis din pakke modtages med fysisk skade, kan et krav ikke behandles på grund af begrænsningerne i posttjenesterne, og pakken returneres til afsenderen uden alternative muligheder.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne begrænsede garanti

Vi skal og vil fortsætte med at foretage politiske ændringer over tid. Sørg for at læse dette dokument grundigt og se efter opdateringer. COROS forbeholder sig ret til at ændre denne politik uden varsel. Senest opdateret d. 1. april 2021